മേട്ടൂര്‍ ഡാം മൂന്നാം തവണയും അതിന്‍റെ പരമാവധി സംഭരണശേഷിയിലെത്തി

October 23, 2019

സേലം ഒക്ടോബർ 23: കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള മേട്ടൂര്‍ ഡാമിലെ സ്റ്റാൻലി ജലസംഭരണിയിലെ ജലനിരപ്പ് ബുധനാഴ്ച 120 അടി ഉയരത്തിലുള്ള പരമാവധി സംഭരണശേഷിയിലെത്തി . ഈ വർഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മേട്ടൂര്‍ ഡാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാൻലി ജലസംഭരണി എഫ്‌ആർ‌എൽ നേടുന്നതെന്ന് …