എറണാകുളം: കുഴുപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ 617 മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകി

June 22, 2021

വൈപ്പിൻ: ടൗട്ടേ ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ഉപജീവനമാർഗ്ഗം നഷ്ടമായ കുഴുപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ സമുദ്രമേഖലയിലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉൾനാടൻ മേഖലയിലെ അനുബന്ധ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മുഖേന ധനസഹായം  നൽകുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ. എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ  എംഎൽഎ നിർവ്വഹിച്ചു. പദ്ധതിപ്രകാരം 617 …

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം മത്സ്യമേഖലയിലെ സ്ത്രീശക്തി: വിജയഗാഥയുമായി രാജിയും സ്മിജയും

March 8, 2021

കൊച്ചി: മത്സ്യമേഖലയിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ വിജയഗാഥ രചിച്ച് മാതൃകയാകുകയാണ് രാജി ജോർജും സ്മിജ എം ബിയും. മത്സ്യകൃഷി ഉൾപെടെയുള്ള സംയോജിതകൃഷി, കൂടുമത്സ്യകൃഷി എന്നിവയിൽ സ്വയം സംരംഭകരായി സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയാണ് ഇരുവരും ശ്രദ്ധേയരാകുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ കൃഷിരീതികൾക്കൊപ്പം മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യവും പുറത്തെടുത്ത് കരുത്ത് തെളിയിച്ച് രണ്ടുപേരെയും …