കാസർകോട്: മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണം; ജില്ലാ തല പരിപാടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി

August 2, 2021

കാസർകോട്: ലോക മുലയൂട്ടല്‍ വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്, ഐ.സി.ഡി.എസ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസ്, മഹിളാ ശക്തി കേന്ദ്ര, നാഷണല്‍ ന്യൂട്രിഷന്‍ മിഷന്‍ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ക്ക് തുക്കമായി. വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘മുലയൂട്ടല്‍ പരിരക്ഷണം – ഒരു …

ഇടുക്കി: വിഷമിക്കേണ്ട….വനിതകളേ സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഒപ്പമുണ്ട്

June 26, 2021

ഇടുക്കി: സമൂഹത്തില്‍ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്കാന്‍ വിവിധ പദ്ധതികളാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.സമൂഹത്തില്‍ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വന്തം വീട്ടില്‍ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ കൗണ്‍സലിങ്, നിയമ സഹായം, പോലീസ് സഹായം എന്നിവ …