തിരുവനന്തപുരം: ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇന്റേണുകളെ നിയമിക്കുന്നു

October 16, 2021

തിരുവനന്തപുരം: ഹാർബർ എൻജിനിയറിങ് വകുപ്പിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇന്റേണിനെ (സിവിൽ & ഇലക്ട്രിക്കൽ) നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സിവിൽ (ഡിസൈൻ), (വർക്‌സ്) ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇന്റേണുകളെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്. സിവിൽ ഡിസൈൻ ഇന്റേണുകൾക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ എൻജിനിയറിങ് എം.ടെക്കും സിവിൽ വർക്‌സിൽ സിവിൽ ഏൻജിനിയറിങ് …

കോഴിക്കോട്: നിര്‍മിതി കേന്ദ്രയില്‍ സൈറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ഒഴിവ്

June 29, 2021

കോഴിക്കോട്: ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്ര സൈറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ സിവില്‍, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. സിവില്‍ / ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമയാണ് യോഗ്യത. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പ് സഹിതം മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ നിര്‍മ്മിതി കേന്ദ്ര, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, …