ഹിന്ദുക്കള്‍ കുട്ടികളുടെ പിറന്നാളിന് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി

November 18, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി നവംബര്‍ 18: ഹിന്ദുക്കള്‍ കുട്ടികളുടെ പിറന്നാളിന് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. ഇത്തരം ചടങ്ങുകള്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ ചെയ്യരുതെന്നും അതിലൂടെ സനാതന ധര്‍മ്മം പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാമായണം, ഗീത, ഹനുമാന്‍ ചാലിസ, എന്നിവ കുട്ടികളെ …