കോട്ടയം: മുണ്ടക്കയത്ത് 64 പച്ചത്തുരുത്തുകൾ; മന്ത്രി എം.വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

July 2, 2021

കോട്ടയം: ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്  മുണ്ടക്കയം ഡിവിഷനിലെ ഏഴു ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലായി ജൈവവേലിയോടു കൂടിയ 64  പച്ചത്തുരുത്തുകള്‍ ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ, ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്  മന്ത്രി എം.വി ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ഓൺലൈനിലൂടെ  ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. മുണ്ടക്കയം ദേവയാനം ശ്മശാനത്തില്‍ തൈ …