എം‌പി ഐ‌എ‌എസ് അസോസിയേഷൻ സി‌എസിന് കത്തെഴുതി

October 17, 2019

ഭോപ്പാൽ ഒക്ടോബർ 16:മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഓഫീസേഴ്‌സ് (ഐ‌എ‌എസ് ) അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഗൗരി സിംഗ് ബുധനാഴ്ച മുഖ്യ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു ആശയവിനിമയം അയച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ഉചിതമായ ഉപദേശം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.ഒരു മുതിർന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്ന …