സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ബേബി ജോണ്‍, അനില്‍ അക്കര എം.എല്‍.എയെ ‘സാത്താന്റെ സന്തതി’യെന്ന് വിളിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് അമ്മ ലില്ലി ആന്റണി

September 4, 2020

തൃശൂര്‍: മകന്‍ അനില്‍ അക്കര എം.എല്‍.എയെ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ബേബി ജോണ്‍ ‘സാത്താന്റെ സന്തതി’യെന്ന് വിളിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്  അമ്മ ലില്ലി ആന്റണി.  ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളികള്‍ നേരും നെറിയുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്ന് അവര്‍ തന്റെ കത്തില്‍ പറയുന്നു. ഇതിനകം …