കോഴിക്കോട്: മട്ടിമരം ലേലം 21 ന്

June 20, 2021

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് ഡിഎച്ച്ക്യു വളപ്പിൽ അപകടകരമായി നിന്നിരുന്നതും നിലവില്‍ മുറിച്ചിട്ടതുമായ ഒരു മട്ടിമരം ജൂണ്‍ 21 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഡിഎച്ച് ക്യു ഗ്രൗണ്ടില്‍ പുനര്‍ലേലം ചെയ്യും. ക്വട്ടേഷന്‍ ജൂണ്‍ 20 ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം ഡിഎച്ച്ക്യു …