ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണുബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ട് റഷ്യ

August 28, 2020

മോസ്കോ : മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് റഷ്യൻ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഏജൻസി. ഹിരോഷിമയിൽ 1945 ൽ അമേരിക്ക പ്രയോഗിച്ച ‘ലിറ്റിൽ ബോയ്’ എന്ന ബോംബിനെക്കാൾ 3000 ഇരട്ടിയിലേറെ ശക്തമായ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് …