യുപിയിലെ നാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകൾ മാറ്റി ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ

February 21, 2020

പ്രയാഗ്‌രാജ് ഫെബ്രുവരി 21: ഉത്തർപ്രദേശിലെ നാല് റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പേരുകൾ‌ മാറ്റി ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ (ഐ‌ആർ‌). വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന പ്രകാരം അലഹബാദ് ജംഗ്ഷൻ പ്രയാഗ്‌രാജ് ജംഗ്ഷനെന്നും, അലഹബാദ് സിറ്റി പ്രയാഗ്‌രാജ് റാംബാഗെന്നും അലഹബാദ് ചിയോകിയെ പ്രയാഗ്‌രാജ് ചിയോകി എന്നും പ്രയാഗ് …