ഡല്‍ഹി എന്‍ സി ആര്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ബുധനാഴ്ച (03/06/2020) രാത്രി 10മണി 42 മിനിറ്റുള്ളപ്പോള്‍ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു

June 4, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി എന്‍ സി ആര്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു. തീവ്രത 3.2 റിക്ച്ചര്‍ സ്‌കെയില്‍ ആയിരുന്നു. അളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണി 42 മിനിറ്റുള്ളപ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പമനുഭവപ്പെട്ടത്. തീവ്രത കുറവായിരുന്നതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ പലരും അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാല്‍ നോയിഡയില്‍ …