പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, പ്രായമായവര്‍ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം ആഘോഷിച്ചു

പുതുച്ചേരി ഒക്ടോബർ 9: പോണ്ടിച്ചേരി സർവകലാശാലയുടെ (പി‌യു) സാമൂഹ്യപ്രവർത്തന വകുപ്പും പുതുച്ചേരി സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പും ചേർന്ന് പ്രായമായവർക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം കൃഷ്ണ നഗറിലെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹോം ഫോർ ഏജ്ഡ് ആന്റ് ഇൻഫോർമിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു. സോഷ്യൽ വർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ വീട്ടിലെ അന്തേവാസികളുമായി ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ചു, അവർ അന്തേവാസികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി, അവരുടെ സന്തോഷവും ഓർമ്മകളും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും എല്ലാവരുമായും പങ്കിട്ടു. അന്നത്തെ പ്രമേയം നിറവേറ്റുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടവുകാർക്കായി ക്രമീകരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളും അവർക്കായി ചില പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി, അവരുടെ ചെറുപ്രായത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.

വീട്ടിലുള്ള മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് അവരുടെ മക്കളും ബന്ധുക്കളുമുണ്ടെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരെ വാർദ്ധക്യ ഭവനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, മാതാപിതാക്കളെ തനിച്ചാക്കി വീടുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കർശന ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം