വെളിച്ചെണ്ണ തട്ടിപ്പ് തടയാന്‍ വ്യാപക പരിശോധന

March 5, 2020

കൊച്ചി മാർച്ച് 5: വെളിച്ചെണ്ണ വിപണിയില്‍ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന  തട്ടിപ്പ് തടയാന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവിന്‍ പ്രകാരം ഒരു ലൈസന്‍സിക്ക് ഒരു ബ്രാന്‍ഡ് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് വിപണനം നടത്താന്‍ കഴിയുകയുളളൂ.കേരളത്തിനകത്തുളള ഉല്‍പ്പാദകരും വിതരണക്കാരും …