ലതാ മങ്കേഷ്‌കരുടെ സ്മരണക്കായി പ്രത്യേക തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കും

February 8, 2022

ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ഇതിഹാസ ഗായിക ലതാ മങ്കേഷ്‌കറുടെ സ്മരണാര്‍ഥം പ്രത്യേക തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കും. കേന്ദ്ര വാര്‍ത്താവിനിമയ പ്രക്ഷേണവകുപ്പ് മന്ത്രി അശ്വിനി െവെഷ്ണവാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ”ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടിക്ക് ഉചതമായ അംഗീകാരം എന്ന നിലയില്‍ അവരുടെ സ്മരണാര്‍ഥം …

തിരുവനന്തപുരം: ആധാരമെഴുത്തുകാർക്ക് 3000 രൂപ ഉൽസവബത്ത

August 16, 2021

* ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് ഓണത്തിന് 5000 രൂപ ലഭിക്കുംതിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആധാരമെഴുത്തുകാരുടെയും പകർപ്പെഴുത്തുകാരുടെയും സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർമാരുടെയും ഉത്‌സവബത്ത ആയിരം രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2000 രൂപയായിരുന്ന ബത്തയിലാണ് വർദ്ധന വരുത്തിയത്. ക്ഷേമനിധിയിലെ സജീവമായ ആറായിരം അംഗങ്ങൾക്ക് പുതുക്കിയ ഉൽസവ ബത്ത …

പത്തനംതിട്ട: വനിതകളുടെ രക്ഷക്കായ് രക്ഷാദൂത്

June 28, 2021

പത്തനംതിട്ട: ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തില്‍ നിന്നു സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള  വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണു രക്ഷാദൂത്. തപാല്‍ വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്നാണു രക്ഷാദൂത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതിക്രമങ്ങളില്‍പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ലളിതമായി പരാതിപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.  അതിക്രമത്തിനിരയായ വനിതകള്‍ക്കോ കുട്ടികള്‍ക്കോ അവരുടെ പ്രതിനിധിക്കോ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അടുത്തുള്ള …