സ്റ്റേഷൻ 5 ൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ മകൻ ശിവകുമാർ വില്ലനായി എത്തുന്നു

September 11, 2021

1979 ൽ പി പത്മരാജന്റെ പെരുവഴിയമ്പലം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിയ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ മകൻ ശിവകുമാർ ഇന്ദ്രൻ സ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ 5 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വില്ലൻ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും മലയാളസിനിമയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി …