ആറുജില്ലകളിൽ പ്ലസ്‌വണ്ണിന്‌ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ

September 4, 2021

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്‌ഥാനത്ത ആറുജില്ലകളിൽ പത്താം ക്ലാസ്‌ വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ പ്ലസ്‌വണ്ണിന്‌ സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ്‌ എസ്‌.എസ്‌.എൽ. സി. പരീക്ഷയ്‌ക്ക്‌ വിജയിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ സീറ്റ്‌ ഹയർസെക്കൻഡറിക്ക്‌ കൂടുതലുള്ളത്‌. തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്‌, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, …

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മറാത്ത്വാഡ മേഖലയിലെ 46 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു

October 24, 2019

ഔറംഗബാദ് ഒക്ടോബർ 24: മറാത്ത്വാഡ മേഖലയിലെ 46 നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എട്ട് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്. എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും തപാൽ ബാലറ്റുകൾ ആദ്യം കണക്കാക്കുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എണ്ണൽ പ്രവണതകൾ 09.00 മണിക്കൂർ മുതൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് …