ഗോദാവരിയിലേക്ക് ജയക്വാഡി ഡാമില്‍ നിന്നും വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടു

October 29, 2019

ഔറംഗബാദ്, മഹാരാഷ്ട്ര ഒക്ടോബര്‍ 29: നാസിക് ജില്ലയിലെ അപ്സ്ട്രീം ഡാമുകളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തിരിച്ചെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജയക്വാഡി അണക്കെട്ട് ഗോദാവരി നദിയിലേക്ക് സെക്കൻഡിൽ 35125 ക്യുസെക് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അണക്കെട്ടിന്റെ സ്ലുയിസ് ഗേറ്റുകൾ തിങ്കളാഴ്ച രണ്ടടി …