എണ്ണമേഖലയിലെ പ്രവാസി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറക്കുന്നു

June 22, 2021

കുവൈത്ത്‌; ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ദേശീയ അസംബ്ലിയുടെയും നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം എണ്ണ മേഖലയില്‍ പരമാവധി സ്വദേശി വല്‍ക്കരണം നടപ്പിലാക്കാന്‍ കുവൈത്ത്‌ പെട്രോളിയം കോര്‍പ്പറേഷനും (കെപിസി) അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതിയിടുന്നു. കെപിസി 97, കെഒസി-89, കെയുഎഫ്‌പിഇസി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാലുവീതം എന്നിങ്ങനെയാണ്‌ എണ്ണമേഖലയില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളയ പെട്രോശിയം എഞ്ചിനീയര്‍മാരുടെ …