കോഴിക്കോട്: ലേലം 7 ന്

July 1, 2021

കോഴിക്കോട്: ഗവ. വനിതാ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിന് കളിസ്ഥലം നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ചെങ്കല്ലുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനും തേക്ക്, പ്ലാവ്, ചീനി, പന, മട്ടി, പാല, ചാരവട്ട എന്നീ മരങ്ങളും കോളേജ് ഓഫീസില്‍ ലേലം ചെയ്യും.  ചെങ്കല്ലുകള്‍ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള ലേലം ജൂലൈ ഏഴിന്  ഉച്ചയ്ക്ക് …