മെഗാസ്റ്റാറിനെ നായകനാക്കി ഓസ്കാർ ജേതാവിന് ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം

October 30, 2021

മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി കൊണ്ട് ഓസ്കാർ ജേതാവായ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു മെഗാസ്റ്റാറിനെ നായകനാക്കി ഓസ്കാർ ജേതാവിന് സിനിമയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ആനന്ദ് എഴുതിയ ഗോവർദ്ധന്റെ യാത്രകൾ എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് . 2019 ൽ …