തൃശ്ശൂർ: ഗുരുവായൂരിലെ ആനകൾക്ക് സുഖചികിത്സ ആരംഭിച്ചു

July 1, 2021

തൃശ്ശൂർ: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പുന്നത്തൂർ കോട്ടയിലെ ആനകൾക്ക് ജൂലൈ 1 മുതൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുഖചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. സുഖചികിത്സയുടെ ഉദ്ഘാടനം എൻ കെ അക്ബർ എംഎൽഎ നിർവഹിച്ചു. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വ. കെ ബി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച …