മലപ്പുറം: സീറ്റൊഴിവ്

November 9, 2021

മലപ്പുറം: പെരിന്തല്‍മണ്ണ പി.ടി.എം ഗവ.കോളജില്‍ 2021-22 അധ്യയനവര്‍ഷത്തെ വിവിധ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ് (എസ്.ടി രണ്ട്), ബി.എ അറബിക്(എസ്.സി ഏഴ്, എസ്.ടി രണ്ട്), ബി.ബി.എ (എസ്.ടി രണ്ട്), ബി.എസ്.സി ഫിസിക്‌സ് (എസ്ടി രണ്ട്) ബി.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (എസ്.സി രണ്ട്, …

മലപ്പുറം: അധ്യാപക നിയമനം

July 5, 2021

മലപ്പുറം: പെരിന്തല്‍മണ്ണ പി.ടി.എം ഗവ.കോളജില്‍ 2021-22 അധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍   ഡിഗ്രി, പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്. മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എ ഇംഗ്ലീഷ് (നാല്), ബി.എസ്.സി ഫിസികസ് (ഒന്ന്), അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ബി.എ (രണ്ട്), എം.എസ്.സി മാത്തമാറ്റിക്‌സ് (ഒന്ന്), എം.എസ്.സി ഫിസിക്‌സ് (ഒന്ന്) …