ഗാർഹിക പാചക വാതക ഉപഭോഗം കുറച്ച്​ 25 ശതമാനം വരെ ചിലവ്​ ലാഭിക്കാവുന്ന പുതിയ ഗ്യാസ്​ സ്​റ്റൗവ്​ ഉടനെത്തും

June 22, 2021

ന്യൂഡൽഹി: ഗാർഹിക പാചക വാതക ഉപഭോഗം കുറച്ച്​ 25 ശതമാനം വരെ ചിലവ്​ ലാഭിക്കാവുന്ന പുതിയ ഗ്യാസ്​ സ്​റ്റൗവ്​ ഉടനെത്തും. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം ആൻഡ്​ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്​ മന്ത്രാലയത്തിന്​ കീഴിലെ പെട്രോളിയം കൺസർവേഷൻ റിസർച്ച്​ അസോസിയേഷനാണ് (പി.സി.ആർ.എ)​ പുതിയ ഗ്യാസ്​ സ്​റ്റൗവ്​ …