കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീശക്തീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ‘സമം’ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കം

November 23, 2021

കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരേ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കും അസമത്വ പ്രവണതകൾക്കും നേരേ സർഗാത്മകമായി പ്രതികരിച്ച് സമസ്തമണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം, തുല്യനീതി എന്നീ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കു ന്നതിനുമായി  സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച  ‘സമം’ പദ്ധതിക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി. തുറമുഖ വകുപ്പു മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ …

കണ്ണൂർ: പച്ചക്കറി തൈ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

June 25, 2021

കണ്ണൂർ: ഓണത്തിനൊരുമുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ പയ്യന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് തല പച്ചക്കറി തൈ വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയപേഴ്‌സണ്‍ കെ വി ലളിത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി വത്സലക്ക്  നല്‍കി  നിര്‍വ്വഹിച്ചു. നഗരസഭാ വികസന സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ജയ, കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് …