ഒഐസിസി തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് വിതരണോത്ഘാടനം ദമ്മാമിൽ നടന്നു

July 5, 2023

ദമാം : ഒഐസിസി യുടെ 2023 – 2025 കാലയളവിലേക്കുള്ള ദമ്മാം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡുകളുടെ വിതരണോത്ഘാടനം സൗദി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡണ്ട് ബിജു കല്ലുമല നിർവ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡണ്ട് ഇ എം ഷാജി മോഹനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ …