ജസ്റ്റിസ് ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെയെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിച്ച് രാഷ്ട്രപതി

October 29, 2019

ന്യൂഡല്‍ഹി ഒക്ടോബര്‍ 29: നവംബർ 18 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന അടുത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെയെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിച്ചു. ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ ഏപ്രിൽ മുതൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ്. നേരത്തെ, 2012 ഒക്ടോബർ …