എഴുത്തുകാരനും പണ്ഡിതനുമായ എം ചിദാനന്ദ മൂർത്തി അന്തരിച്ചു

January 11, 2020

ബെംഗളൂരു ജനുവരി 11: പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനുമായ എം ചിദാനന്ദ മൂർത്തി ( 88 ) ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അന്തരിച്ചു. കന്നഡ ഭാഷയുടെയും പുരാതന കർണാടകത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ കർണാടകയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കന്നഡ ബാംഗ്ലൂർ സർവകലാശാല വിഭാഗം …