തെലങ്കാനയില്‍ കരിംനഗറില്‍ ആണ്‍മക്കളും മരുമക്കളും ചേര്‍ന്ന് വൃദ്ധമാതാവിനു നേരെ വീടിന്റെ വാതില്‍ അടച്ചുപൂട്ടി

May 31, 2020

കരിംനഗര്‍: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ 80 വയസ്സുള്ള അമ്മയെ കൊറോണ ഭയം കാരണം മക്കള്‍ വീട്ടില്‍ കയറ്റിയില്ല. തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗറിലാണ് ആണ്‍മക്കളും മരുമക്കളും ചേര്‍ന്ന് വൃദ്ധമാതാവിനു നേരെ വീടിന്റെ വാതില്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയത്. ഒടുവില്‍, കരിംനഗര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ അംഗത്തിന്റെയും അയല്‍ക്കാരുടെയും ഇടപെടല്‍ …

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ 80 വയസ്സുള്ള അമ്മയെ കൊറോണ ഭയന്ന് മക്കള്‍ വീട്ടില്‍ കയറ്റിയില്ല

May 30, 2020

കരിംനഗര്‍: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ 80 വയസ്സുള്ള അമ്മയെ കൊറോണ ഭയം കാരണം മക്കള്‍ വീട്ടില്‍ കയറ്റിയില്ല. തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗറിലാണ് ആണ്‍മക്കളും മരുമക്കളും ചേര്‍ന്ന് വൃദ്ധമാതാവിനു നേരെ വീടിന്റെ വാതില്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയത്. ഒടുവില്‍, കരിംനഗര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍ അംഗത്തിന്റെയും അയല്‍ക്കാരുടെയും ഇടപെടല്‍ …