ഒറ്റമശ്ശേരിയിൽ കൂടുതൽ പുലിമുട്ടുകൾ നിർമിക്കും-മന്ത്രി പി. പ്രസാദ് 26 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അവസാനഘട്ടത്തിൽ

November 14, 2022

ആലപ്പുഴ: തീരമേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി  സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ്. ഒറ്റമശ്ശേരി പുലിമുട്ട് നിർമാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. 16 കോടി രൂപ ചെലവിൽ  ഒറ്റമശ്ശേരിയിൽ 760 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 7 പുലിമുട്ടികൾക്ക് പുറമേ   9 പുലിമുട്ടുകൾ …

ആലപ്പുഴ: ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി

June 25, 2021

ആലപ്പുഴ: കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ കൈമാറി. ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എൻ.എസ്. ശിവപ്രസാദ്, സജിമോൾ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ ചേർന്നു നിർവഹിച്ചു. 21 ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് മാസ്‌ക്, സാനിറ്റൈസർ …