കോൺഗ്രസ്, സഖ്യകക്ഷികൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ മാനിച്ചില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

October 19, 2019

സിർസ ഒക്ടോബർ 19: പഴയ പാർട്ടിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സമീപനമുണ്ട്, അത് ഒരിക്കലും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും മാനിച്ചിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലെ സിർസയിൽ നടന്ന റാലിയെ അഭിസംബോധന …