കെ‌എസ്‌യു‌എമ്മിന്റെ ഐ‌ഇ‌ഡി‌സി ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 4,000 സംരംഭകർ

October 16, 2019

കൊച്ചി, ഒക്ടോബർ 16: കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ (കെ‌എസ്‌യുഎം) ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഐ‌ഇ‌ഡി‌സി (ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് എന്റർ‌പ്രണർ‌ഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്റർ) ഉച്ചകോടിയുടെ നാലാം പതിപ്പ് നടത്തും. ഒക്ടോബർ 19 ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടകരയിലെ സഹ്രയ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് …