മരടില്‍ പൊളിച്ച ഫ്ളാറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കുന്നതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണല്‍

February 3, 2020

കൊച്ചി ഫെബ്രുവരി 3: മരടില്‍ പൊളിച്ച ഫ്ളാറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കുന്നതില്‍ ഹരിത ട്രൈ ബ്യൂണല്‍ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന മേല്‍നോട്ട സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു. അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടാകുന്ന …