ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ ലാബുകള്‍ക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

June 16, 2020

മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍ ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബി സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ ജോലികളുടെ ഗുണപരിശോധനയ്ക്കും ടെസ്റ്റിംഗിനുമായി വിവിധ ജില്ലകളിലെ ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ ലാബുകളിലേക്ക് അനുവദിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍ …

റോഡ് മോശമോ, മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പരാതി പറയാം

May 20, 2020

തിരുവനന്തപുരം: പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകള്‍ സംബന്ധിച്ച പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികള്‍ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാം. പരിഷ്‌കരിച്ച പരാതിപരിഹാര സെല്‍ കവടിയാര്‍ കെഎസ്ടിപി ഓഫിസില്‍ എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 7.30 വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് 18004257771 നമ്പരിലേക്ക് സൗജന്യമായി വിളിച്ച് ജീവനക്കാരോട് …