രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെത്തും

January 11, 2020

താഷ്കെന്റ് ജനുവരി 11: ജനുവരി 14, 15ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുൽ അസീസ് കാമിലോവ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുബ്രഹ്മണ്യം ജയ്‌ശങ്കറിനെ മന്ത്രി സന്ദർശിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിലും ഉസ്ബെക്ക് പ്രതിനിധി സംഘം …