അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയും കാത്ത്‌ ലാബും ഇനിയെന്ന്‌ ?

July 5, 2021

കാഞ്ഞങ്ങാട്‌ : വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ കോരി ചൊരിഞ്ഞ്‌ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്‌. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ മാത്രം ലഭ്യമായ സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലറ്റി ചികിത്സ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ തുടങ്ങും. ഒരാഴ്‌ചക്കുളളില്‍ കാര്‍ഡിയോളജിസ്‌റ്റിനെ നിയമിക്കും. സിസിയു ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. സ്‌ട്രോക്ക്‌ യൂണിറ്റ്‌ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്‌ തുടങ്ങി നിരവധി …