തൃശ്ശൂർ: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗദിനാചരണം; ജില്ലയില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ക്ക് തുടക്കം

June 11, 2021

തൃശ്ശൂർ: ജൂണ്‍ 21 ന് നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയില്‍ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വിവിധ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിപാടികളുമായി ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പും നാഷണല്‍ ആയുഷ്മിഷനും. സുരക്ഷിതരായി വീട്ടില്‍ കഴിയൂ ആരോഗ്യത്തിന് യോഗ ശീലമാക്കൂ എന്നതാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ …