ആന കാര്യവുമായി ഡോക്യൂഫിക്ഷന്‍ തയാറാവുന്നു

July 6, 2021

പാലക്കാട്‌ : പ്രമേയം കൊണ്ടു തിരച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ ഡോക്യൂ ഫിക്ഷന്‍ തയ്യാറാവുന്നു. ആനകളുടെ അസാധാരണ ജീവിത ചര്യകളും, ആനയും ആചാരങ്ങളും ,ഉത്സവങ്ങളും ദേശ വിശേഷങ്ങളും, ആനകളുള്‍പ്പെട്ട ഇവിടത്തെ സാസംസ്‌കാരിക തനിമ തുടങ്ങി ഗജവീരന്മാരുടെ രസകരമായ ആവിഷ്‌കാരമായ പല എപ്പിസോഡുകളായി പുറത്തിറങ്ങുന്നു ‘വമ്പെഴും …

എറണാകുളം: ടെലിവിഷൻ വീക്ഷണം വിശകലനം: പ്രകാശനം ചെയ്തു

July 4, 2021

ടെലിവിഷന്റെ സാധ്യതയും പരിമിതിയും സാധാരണക്കാർക്കുകൂടി പകർന്നുകൊടുക്കുന്ന പുസ്തകം:  എം ടി എറണാകുളം: ദൂരദർശൻ മുൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ രചിച്ച ടെലിവിഷൻ : വീക്ഷണം, വിശകലനം എന്ന പുസ്തകം ടെലിവിഷന്റെ സാധ്യതയും പരിമിതിയും പ്രാധാന്യവും സാധാരണക്കാർക്കുകൂടി പ്രയോജനപ്രദമാവുന്ന വിധത്തിൽ …