പാലാരിവട്ടത്ത് രചിച്ചത് ചരിത്രം, 270 ദിവസം വേണ്ടിയിരുന്ന മേൽപാലം നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് 160 ദിവസം കൊണ്ട്

March 7, 2021

കൊച്ചി : പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം കേവലം ഒരു തെറ്റുതിരുത്തലായിരുന്നില്ല, അത് ഒരു ചരിത്രരചനയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പൊതുഗതാഗത രംഗത്തെ നിർമാണങ്ങളിൽ പാലാരിവട്ടം പുതു ചരിത്രമാണ് എഴുതിച്ചേർത്തത്. നാടിനാകെ നാണക്കേടായ ഒരു നിർമാണം പൊളിച്ചു മാറ്റി 270 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പുനർനിർമാണം 160 …

പാലാരിവട്ടം പാലം ഡിഎംആർസി സൗജന്യമായി നിർമിക്കുമെന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ

September 24, 2020

കൊച്ചി : പാലാരിവട്ടം പാലം ഡിഎംആർസി സൗജന്യമായി നിർമ്മിക്കുമെന്ന് എന്ന് ഈ ശ്രീധരൻ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. മുമ്പ് നൽകിയ കരാറുകളിൽ ലഭിച്ച തുകയിൽ 17.4 കോടി രൂപ മിച്ചമായി ബാങ്കിൽ ഉണ്ട് . അത് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. പാലത്തിൻറെ …

മെട്രോ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ഡിഎംആര്‍സിക്ക് കുടിശ്ശികയായി നല്‍കാനുള്ളത് 350 കോടി രൂപ

December 30, 2019

കൊച്ചി ഡിസംബര്‍ 30: കൊച്ചി മെട്രോ നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെഎംആര്‍എല്‍ ഡിഎംആര്‍സിക്ക് കുടിശ്ശികയായി നല്‍കാനുള്ളത് 350 കോടി രൂപ. തുക അനുവദിക്കുന്നതില്‍ ഒരു വര്‍ഷമായി വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് കാരണം. മഹാരാജാസ് മുതല്‍ പേട്ട വരെയുള്ള നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് 350 കോടി രൂപയോളം …