ജപ്പാനീസ് മെസ്സി ഈ സീസണിൽ വിയറലിന്

August 11, 2020

മാഡ്രിഡ്: ജപ്പാനീസ് മെസ്സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന 18 കാരനായ കൂബോ ഇനി വരുന്ന സീസണിൽ വിയറലിനായി കളിക്കും. നിലവിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കളിക്കാരനായ കൂബോയെ ഒരു വർഷത്തെ ലോൺ വ്യവസ്ഥയിലാണ് വിയറലിന് കൈമാറിയത്. ലോൺ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ താരം റയലിൽ തിരിച്ചെത്തും. കഴിഞ്ഞ …