തിരുവനന്തപുരം: ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി നിയമനം

December 9, 2021

തിരുവനന്തപുരം: എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൂജപ്പുര സെന്റർ ഫോർ ഡിസെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയെ നിയമിക്കും. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ ഇൻഫൊർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിലോ ഉള്ള …

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്‌സ് നടത്തി പത്തനംതിട്ട ജനമൈത്രി പോലീസ്

September 29, 2020

പത്തനംതിട്ട: അടൂര്‍ ജനമൈത്രി സമിതി, ജനമൈത്രി യൂത്ത് വിംഗ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സിഡാകുമായി ചേര്‍ന്ന് നിര്‍ധന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും സര്‍ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അടൂര്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ യു. ബിജു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ജനമൈത്രി …