കേരളത്തിന്റെ കടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര്‍ക്ക്?

September 16, 2023

കേരളം അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മൊത്തം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കെട്ടിവെക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ കേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, വലിയൊരളവോളം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളാണ് കാരണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഭയില്‍ വെച്ച കംപ്ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ (സി …