കരാറുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംരംഭത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു

November 18, 2019

അമരാവതി നവംബർ 18: കരാറുകളെ അനിയന്ത്രിതമായി റദ്ദാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും സ്വേച്ഛാധിപതികളെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമായ എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയവും നിക്ഷേപകരെ …