​എറണാകുളം: ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി പദ്ധതിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നു മന്ത്രി പി രാജീവ്

July 3, 2021

എറണാകുളം: കൊച്ചി-ബം​ഗളൂരു വ്യവസായ ഇടനാഴിയുടെ ഭാ​ഗമായി അങ്കമാലിക്കടുത്ത് അയ്യമ്പുഴയിലെ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി പദ്ധതിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നു വ്യവസായ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ്. 2021  ഡിസംബർ മാസത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കും. ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി പദ്ധതി …