രാജ്യത്ത് തേയില ഉത്പാദനത്തില്‍ വൻ വര്‍ദ്ധനവ്

December 4, 2023

തേയില ഉത്പാദനം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളെക്കാള്‍ 12.06 ശതമാനമാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം 182.84 ദശലക്ഷം കിലോഗ്രാം തേയിലയാണ് രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്അസാമാണ് തേയില ഉത്പാദനത്തില്‍ മുൻപന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്. രാജ്യത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം തേയില ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ അസം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെക്കാള്‍ 104.26 ദശലക്ഷം കിലോഗ്രാമാണ് …

ബാലവിവാഹം:അസമില്‍ 15 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

September 15, 2023

ദിസ്പുര്‍: വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി ബാലവിവാഹം നടത്തിയെന്ന േകസില്‍ അസമില്‍ 15 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ബാലവിവാഹം നടന്നുവെന്ന പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഹൈലകണ്ടി ജില്ലയിലെ ഹൈലകണ്ടി ടൗണ്‍, പഞ്ച്ഗ്രാം, കട്ലിച്ചേര, അല്‍ഗാപുര്‍, ലാല, രാംനാഥ്പുര്‍, ബിലായ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നതെന്ന് …