ആന്റണി മുനിയറയ്ക്ക് രണ്ടാമതും മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗിനുള്ള പ്രസാർ ഭാരതി അവാർഡ്

May 25, 2020

ഇടുക്കി: ആന്റണി മുനിയറയ്ക്ക് രണ്ടാമതും മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗിനുള്ള പ്രസാർ ഭാരതി അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ മേഖലകളിലെ ആദിവാസികള്‍ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി മാസ്‌ക് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയാണ് അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹനാക്കിയത്. മെയ് 9 മുതല്‍ 15 വരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത മികച്ച …