ഫയല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ ദിനത്തില്‍ജില്ലയില്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയത് 1780 ഫയലുകള്‍ ഇതുവരെ പരിഹാരമുണ്ടായത് 86,758 ഫയലുകളില്‍

ഫയല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ തീവ്രയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 23ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഫയല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ ദിനം ആചരിച്ചു. ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഓഫീസുകളില്‍ ശനിയാഴ്ച മാത്രം 1780 ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാതെ ശേഷിച്ച 19.58 ശതമാനം ഫയലുകളില്‍ പരിഹാരമുണ്ടായി. ജൂണ്‍ 15 ന് ഫയല്‍ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ 86,758 ഫയലുകളാണു ജില്ലയില്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയത്.

7859 ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ശേഷിച്ചിരുന്ന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിലെ 2679 ഫയലുകളാണ് ഇതുവരെ തീര്‍പ്പായത്. 40558 ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ ശേഷിച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഉപ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിലെ 10775 ഫയലുകള്‍ ഇതുവരെ തീര്‍പ്പാക്കി. ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസിലെ 69.37 ശതമാനം ഫയലുകളിലും പരിഹാരമായി. ആകെ 4333 ഫയലുകളാണ്  എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് ഓഫീസില്‍ തീര്‍പ്പായത്.

റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 42065 ഫയലുകളാണ് ഇതുവരെ ജില്ലയില്‍ തീര്‍പ്പായത്. കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നിന് കീഴിലെ 110 ഫയലുകളും പ്രൊജക്റ്റ് രണ്ടിന് കീഴിലെ 89 ഫയലുകളും തീര്‍പ്പാക്കി. കൊച്ചി മെട്രോ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ഓഫീസിലെ 254 ഫയലുകള്‍ ഇതുവരെ തീര്‍പ്പാക്കി. 

കളക്ടറേറ്റില്‍ മാത്രമായി 14947 ഫയലുകളാണ് ഇതുവരെ തീര്‍പ്പാക്കിയത്. മജിസ്റ്റീരിയല്‍, ദുരന്ത നിര്‍വഹണ വിഭാഗങ്ങള്‍ 30 ശതമാനത്തിലധികം ഫയലുകള്‍  തീര്‍പ്പാക്കി.  ഭരണനിര്‍വഹണം, ധനകാര്യം വിഭാഗങ്ങളിലെ 20 ശതമാനതിലധികം ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കി.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം