കാസർകോട്: വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ – ത്രിദിന ബോധവത്കരണ പഠന ക്യാമ്പ്

കാസർകോട്: നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യഭ്യസ വായ്പയെക്കുറിച്ച് യുവജനങ്ങളില്‍ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ത്രിദിന ബോധവത്കരണ സഹവാസ പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും. സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉന്നത പഠനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍, മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ നല്‍കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ദേശസാല്‍കൃത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത്. ക്യാമ്പ് പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമാണെങ്കിലും ആഹാരം -താമസം എന്നിവക്കുള്ള ചിലവുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വഹിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍, അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി, ആവശ്യമായ ഡോക്യൂമെന്റുകള്‍, പലിശയും തിരിച്ചടവും എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദികരിക്കും. കൂടാതെ ക്യാമ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി കൈവരിക്കാന്‍ കഴിയും. ക്യാമ്പില്‍  പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വായ്പാ ലഭിക്കാനുള്ള മുന്‍ഗണനയായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. സംസ്ഥാന  സര്‍ക്കാരിന്റെ കിഴില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലാന്‍ഡ് ആന്‍ഡ് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്മന്റ് ല്‍ ഏപ്രിലിലാണ് ക്യാമ്പ്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഫെബ്രുവരി 15 ന് മുമ്പ് 9633031098 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം