കൊല്ലം: സംരംഭകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരാതികളും മന്ത്രിയെ അറിയിക്കാം

കൊല്ലം: വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ മീറ്റ് ദ മിനിസ്റ്റര്‍ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കും പുതുതായി ആരംഭിക്കാന്‍ പോകുന്നവര്‍ക്കും പ്രശ്‌നങ്ങളും പരാതികളും അറിയിക്കാന്‍ അവസരം. പരാതികളും അനുബന്ധ രേഖകളും ജില്ലാ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രത്തില്‍ നേരിട്ടോ  meettheminister@gmail.com  മെയിലിലോ സമര്‍പ്പിക്കാം. പരാതികള്‍ സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ മുഖേന തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങള്‍ 04742748395 നമ്പരില്‍ ലഭിക്കും.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം