കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ഒക്ടോബർ 15: കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 30 വരെ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്നു.

35 പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു -18 ആൺകുട്ടികളും 17 ഉം 16 കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
2018 ഏപ്രിലിൽ ലണ്ടനിൽ നടന്ന കോമൺ‌വെൽത്ത് ഹെഡ്സ് ഗവൺമെന്റ് മീറ്റിംഗിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത്. ഇത് കേന്ദ്രസർക്കാർ പൂർണ്ണമായും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു പരിശീലക സമിതിയാണ് പെൺകുട്ടികളുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ടീമുകൾക്ക് കളിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

മെഡിക്കൽ അസസ്മെന്റ്, മസ്കുലോസ്കെലെറ്റൽ സ്ക്രീനിംഗ്, ആവശ്യകത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശക്തി പരിശീലനം, വീഡിയോ വിശകലനം, നൈപുണ്യ വിലയിരുത്തൽ, ആസൂത്രണം എന്നിവ പരിശീലനത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാണ്. കായിക മാദ്ധ്യമത്തിലൂടെ കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം